ทูลขัดผิวด้วยลูกรีด Baublies AG

posted on 23 Dec 2016 15:42 by renishaw-thai in tooling

ทูลขัดผิวด้วยลูกรีด Baublies AG

 

 

จุดเด่นของ Baublies AG

– ลดเวลาทํางาน ด้วย Baublies ที่รวดเร็วกว่าเครื่องขัดผิวแบบธรรมดาๆ ถึง 1/5~1/20 นาที
– สามารถขัดผิวงานกระจก (Mirror Finishing) ขนาด Rz0.1~0.8μm ด้วยการทํางานเพียงครั้งเดียว และการขัด Finishing ผิวงานโดยไม่ให้มีส่วนยื่นออกมานั้น จะเหมาะสําหรับงานผิวสไลด์ กับผิวซีลลิ่ง มากที่สุด
– ขัดผิวที่เป็นงานโลหะได้อย่างเรียบเนียน และแม่นยําสูง อีกทั้งยังเพิ่มความคงทนให้กับผิวงานและลดอัตราการผุกร่อนของผิวงานได้อีกด้วย

„In addition to our tooling systems and equipment we offer optimal technical solutions, a trustworthy partnership and cooperation with our qualified experts. You benefit from tailored products precisely matching your needs. If you have questions that are not answered by the homepage, please contact us. We look forward to hearing from you. ” Andreas Hadler, CEO of Baublies AG.

edit @ 23 Dec 2016 15:43:09 by PTSC Resnishaw Thailand

Comment

Comment:

Tweet