เอ็นมิลไฮสปีด YG-1 เข้าใหม่

YG ดอกเอ็นมิล HSS CO8 2 ฟัน

EDP          
E2401010   ขนาด   1X6X2.5X55   มีของ   21  pcs
E2401015   ขนาด   1.5X6X4X55   มีของ   26  pcs
E2401020   ขนาด   2X6X6X55   มีของ   47  pcs
E2401025   ขนาด   2.5X6X7X55   มีของ   17  pcs
E2401030   ขนาด   3X6X10X55   มีของ   47  pcs
E2401035   ขนาด   3.5X8X12X60   มีของ   20  pcs
E2401040   ขนาด   4X8X12X60   มีของ   73  pcs
E2401045   ขนาด   4.5X8X15X65   มีของ   29  pcs
E2401050   ขนาด   5X8X15X65   มีของ   77  pcs
E2401055   ขนาด   5.5X8X15X65   มีของ   25  pcs
E2401060   ขนาด   6X8X15X65   มีของ   46  pcs
E2401065   ขนาด   6.5X10X20X75   มีของ   20  pcs
E2401070   ขนาด   7X10X20X75   มีของ   25  pcs
E2401075   ขนาด   7.5X10X20X75   มีของ   12  pcs
E2401080   ขนาด   8X10X21X75   มีของ   19  pcs
E2401085   ขนาด   8.5X10X25X80   มีของ   19  pcs
E2401090   ขนาด   9X10X25X80   มีของ   20  pcs
E2401095   ขนาด   9.5X10X25X80   มีของ   103  pcs
E2401100   ขนาด   10X10X26X80   มีของ   150  pcs
E2401105   ขนาด   10.5X12X30X90   มีของ   15  pcs
E2401110   ขนาด   11X12X30X90   มีของ   25  pcs
E2401115   ขนาด   11.5X12X30X90   มีของ   10  pcs
E2401120   ขนาด   12X12X31X90   มีของ   35  pcs
E2401130   ขนาด   13X12X35X95   มีของ   18  pcs
E2401140   ขนาด   14X16X35X100   มีของ   35  pcs
E2401160   ขนาด   16X16X40X105   มีของ   33  pcs
E2401170   ขนาด   17X16X40X105   มีของ   6  pcs
E2401180   ขนาด   18X16X40X105   มีของ   25  pcs
E2401190   ขนาด   19X20X45X115   มีของ   7  pcs
E2401200   ขนาด   20X20X45X115   มีของ   77  pcs
E2401220   ขนาด   22X20X45X115   มีของ   3  pcs
E2401250   ขนาด   25X25X50X125   มีของ   14  pcs
E2401905   ขนาด   5X6X15X60   มีของ   50  pcs
E2401907   ขนาด   6X6X15X60   มีของ   32  pcs
E2401911   ขนาด   8X8X20X70   มีของ   20  pcs
E2406160   ขนาด   16X16X65X130   มีของ   1  pcs

edit @ 23 Dec 2016 15:56:24 by PTSC Resnishaw Thailand

edit @ 23 Dec 2016 15:56:49 by PTSC Resnishaw Thailand

Comment

Comment:

Tweet